کلیپ درگیری
ماجرای کلیپ درگیری ۳ جوان در کوه رحمت مرودشت

ماجرای کلیپ درگیری ۳ جوان در کوه رحمت مرودشت

معاون اجتماعی پلیس استان فارس با بیان اینکه حال مصدوم کوه رحمت مرودشت رضایت بخش است، گفت: ضاربان شناسایی شده اند. به گزارش اول فارس ، سرهنگ ««کاووس محمدی»با اعلام این خبر بیان کرد: روز گذشته (۲۴بهمن) در پی وقوع یک فقره درگیری ۳ جوان در دامنه کوه رحمت  مرودشت و انتشار کلیپ درگیری در