کلیپ نفت سروستان
نظر فرماندار سروستان در باره کلیپ فوران نفت در رودخانه

نظر فرماندار سروستان در باره کلیپ فوران نفت در رودخانه

به گزارش اول فارس ،فرماندار شهرستان سروستان استان فارس به ایرنا گفت: فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی که جاری شدن نفت در یک رودخانه خشک را نشان می‌دهد مربوط به این شهرستان نیست.  محسن پورزارعی با اعلام این مطلب افزود: در شهرستان سروستان تاسیسات نفتی وجود دارد اما به گونه‌ای نیست که نفت آن