کمک معیشتی دولتی به خانواده ها
نحوه ثبت‌نام دریافت کمک ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیونی کرونا

نحوه ثبت‌نام دریافت کمک ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیونی کرونا

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوار‌ها در محدودیت‌های شدید کرونایی اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش اول فارس ، اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوار‌ها در محدودیت‌های شدید کرونایی آمده است که در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص