کمیسیون فرهنگی مجلس
نماینده مردم استهبان و نی‌ریز : وزرای پیشنهادی  به وعده‌هایی که می‌دهند عمل کنند و این وعده‌ها قبل و بعد از جلسه رای‌گیری تفاوتی نکند

نماینده مردم استهبان و نی‌ریز : وزرای پیشنهادی به وعده‌هایی که می‌دهند عمل کنند و این وعده‌ها قبل و بعد از جلسه رای‌گیری تفاوتی نکند

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کشور چین همواره ۱۴۰ میلیون نفر گردشگر در کشورهای دیگر دارد، حال اگر ما بتوانیم درصدی از این تعداد را جذب کنیم قطعا تحولی ایجاد خواهد شد. مونسان هم به موضوع جذب توریست ورود پیدا کرده است و همه باید او را کمک کنیم. به گزارش اول فارس ،