کمیسیون مشاور املاک
کمیسیون و حق‌الزحمه املاکی‌ها چطور محاسبه می‌شود؟

کمیسیون و حق‌الزحمه املاکی‌ها چطور محاسبه می‌شود؟

حق‌الزحمه املاکی‌ها بسته به نوع معامله، ارزش ملک و شهری که در آن قرارداد به‌ثبت می‌رسد تعیین می‌شود و ممکن است برای دوتا خانه ۱۰۰ متری مشابه در تهران و مشهد تفاوت داشته باشد. کمیسیون مشاور املاک برای خانه‌ای در تهران که مالک ۲۰۰ میلیون پول پیش می‌خواهد و ماهی ۱۰ میلیون اجاره می‌گیرد، هشت