کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
بیانیه رسمی ریاست کمیسیون مشترک برجام منتشر شد

بیانیه رسمی ریاست کمیسیون مشترک برجام منتشر شد

ریاست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شامگاه سه شنبه با انتشار یک بیانیه موضع رسمی این کمیسیون در خصوص برقراری مجدد تحریمها علیه ایران را اعلام کرد. به گزارش اول فارس، ریاست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شامگاه سه شنبه با انتشار بیانیه ای موضع رسمی این کمیسیون در قبال تلاش‌ها