کمیسیون پزشکی
مرگ پسر ۷ ماهه پس از ختنه

مرگ پسر ۷ ماهه پس از ختنه

مرد پرستار که پس از ختنه نوزاد ۷ ماهه در خانه باعث مرگ وی شده بود از سوی قاضی دادگاه جرایم پزشکی صددرصد مقصر شناخته شد. به‌گزارش avalfars/اول فارس به نقل از ایران، اوایل اردیبهشت سال گذشته بود که پدر و مادر «امیرعباس» تصمیم گرفتند پسرشان را برای عمل ختنه نزد پزشک ببرند. از آنجا