کم فروشی
جزئیات تازه از ویدئوی تقلب در یکی از برندهای پودر لباس شویی

جزئیات تازه از ویدئوی تقلب در یکی از برندهای پودر لباس شویی

مدتی است که فیلمی در فضای مجازی مبنی بر کم فروشی و تقلب در یکی از برندهای پودر لباس شویی منتشر شده است. اول فارس|وبگردی: چند ساعتی می‌شود که در فضای مجازی کم فروشی یکی از تولیدکنندگان پودر لباسشویی منتشر شده است. موضوعی که منجر شد تا باشگاه خبرنگاران جوان برای صحت سنجی آن سراغ