کنکور سـراسـری
ماجرای تغییر جنسیت یکی از پردیس‌های دانشـگاه فرهنـگیان فارس

ماجرای تغییر جنسیت یکی از پردیس‌های دانشـگاه فرهنـگیان فارس

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس گفت: مرکز آموزش سلمان فارسی بنا به کـمبود ظرفیت خوابـگاهی خواهـران، می‌خواهد جنسیت این مرکز را تغییر دهد و این برخلاف دفترچه کنکور است. به گزارش اول فارس، سعید باغ‌کار، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس ، با اشاره به مشکلات فضای آموزشی و خوابگاهی این دانشگاه گفت: یکی از مشکلات