کنکور97
جای خالی فارس در برترینهای کنکور۹۷
فضای آموزشی استان فارس به شدت تحت تاثیر آموزشگاه‌های آزاد قرار گرفته است

جای خالی فارس در برترینهای کنکور۹۷

میان نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۷ جای خالی داوطلبان استان پهناور فارس خیلی به چشم می‌آید. بعد از استان تهران که با ۱۲ رتبه برتر دارای بیشترین تعداد نفرات برتر کنکور بود، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی با ۳ نفر برتر افتخار حضور دربالاترین رده‌های این لیست را آز آن خود کردند