کودتا
خبر تازه از وضعیت کودتا در پادشاهی اردن

خبر تازه از وضعیت کودتا در پادشاهی اردن

ایسنا:مقامات اردن رئیس اسبق دفتر سلطنتی و فرستاده ویژه سابق پادشاه این کشور به عربستان را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری “پترا”ی اردن، مقامات اردنی باسم عوض الله، رئیس اسبق دفتر سلطنتی و نیز فرستاده ویژه سابق پادشاه به عربستان را بازداشت کردند. یک مقام امنیتی گفت، عوض الله و شریف حسن بن زید به