کودک نامشروع
سرگذشت هولناک مریم ۱۴ ساله با ۲ بچه نامشروع + عکس

سرگذشت هولناک مریم ۱۴ ساله با ۲ بچه نامشروع + عکس

از ۸ سالگی که پدرش را از دست می دهد مشکلات یکی پس از دیگری به سراغشان می آید. از آوره گی گرفته تا خانه به دوشی و در نهایت تکدی گری، همه را تجربه کرده است. اکنون با کوله باری از تجربه های سیاه، به دنبال رنگ زدن به روزگارش است. روزگاری که هیچ