کیفیت رابطه جنسی
تاثیر شیشه بر رابطه جنسی ؛ یک دروغ بزرگ

تاثیر شیشه بر رابطه جنسی ؛ یک دروغ بزرگ

متاسفانه امروز نگرش برخی زوج‌های جوان نسبت به مصرف مواد صنعتی جهت بهبود کیفیت رابطه جنسی مثبت شده که این مساله بسیار نگران‌کننده است.  ایرنا: متاسفانه امروز نگرش برخی زوج‌های جوان نسبت به مصرف مواد صنعتی جهت بهبود کیفیت رابطه جنسی مثبت شده که این مساله بسیار نگران‌کننده است، زیرا مصرف این مواد علاوه بر عوارض