گاهشمار
تصاویری جالب از جشنواره ایل باستانی سنگسری که باید بشناسید

تصاویری جالب از جشنواره ایل باستانی سنگسری که باید بشناسید

ایل سَنگسَری یکی از ایل های عشایر کوچ‌روی ایران است که در دامنه رشته کوه البرز فعالیت می‌کنند. منطقۀ زیست  ایل  سنگسری در فصل سردسیر در دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز از لواسانات، دماوند، سد لار و فیروزکوه تا شهمیرزاد، چاشم و پشتکوه در شمال مهدی‌شهر (سنگسر سابق) و در فصل گرمسیر به طرف شرق تا روستاها و نقاط علف