گذرنامه واکسیناسیون
” افغان ” شدن برخی شهروندان پس از تزریق دوز دوم واکسن کرونا

” افغان ” شدن برخی شهروندان پس از تزریق دوز دوم واکسن کرونا

به گزارش اول فارس ، احمد توناگور روزنامه نگار ترکیه ای، پس از دریافت دو دوز واکسن ویروس کرونا از طریق برنامه “حس” (کد شخصی که توسط وزارت بهداشت ترکیه برای پیگیری وضعیت بیماری در این کشور وارد شده است)، دارنده پاسپورت واکسیناسیون شد. ​وی در پاسپورت خود، متوجه شد که در ستون “تابعیت” نوشته