گرجستان
مردم تا اطلاع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنند

مردم تا اطلاع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنند

قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت که با حساسیت ویژه برخی مسایل که برای برخی ایرانیان در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان اتفاق افتاد را در تهران و تفلیس دنبال می‌کنیم و در حال مذاکره هستیم و یک بار سفیرشان در این‌باره احضار شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه یک بار دیگر خطاب به شهروندان ایرانی