گرفتن شوری غذا
۱۵ روش آسان برای از بین بردن شوری غذا که حتما به کارتان می آید

۱۵ روش آسان برای از بین بردن شوری غذا که حتما به کارتان می آید

یکی از بهرین طعم دهنده های غذایی نمک است،که طعم بسیار خوبی را به غذا می­دهد و آن را از حالت یکنواختی و بی مزگی در می آورد.هرکس با توجه یه ذائقه خود نمک به غذا اضافه میکند اما چه می شود اگر این مقدار بیش از حد شود؟ می دانید که شور شدن غذا