گرما زدگی
برای فرار از گرما به هیچ عنوان آب روی سرتان نریزید !

برای فرار از گرما به هیچ عنوان آب روی سرتان نریزید !

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر گفت: برای فرار از گرما سر را خیس نکنید! ریختن آب‌روی سر نه‌تنها مانع گرمازدگی نمی‌شود، بلکه سردرد را هم به درد گرما اضافه می‌کند. به‌جای این کار، پاهایتان را با آب‌خنک شست‌وشو دهید. به گزارش اول فارس ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر گفت: ریختن آب‌روی سر