گرم کردن چای سرد
گرم کردن چای سرد و خوردن آن ضرری دارد و باعث خطر می‌شود؟

گرم کردن چای سرد و خوردن آن ضرری دارد و باعث خطر می‌شود؟

   برخی افراد چای مانده را دوباره گرم و مصرف می‌کنند اما بهتر است قبل از این کار بدانند خوردن چای مانده و کهنه برای سلامت بدن ضرری دارد یا نه؟  اگر بخواهیم خلاصه به سوال تیتر پاسخ دهیم، باید بگوییم بله. بعضی از ما در شرایطی مجبور می‌شویم که چای را دوباره گرم کنیم