گزش
اگر علائم بیماری هاری در فردی ظاهر شود مرگش ۱۰۰ درصد است

اگر علائم بیماری هاری در فردی ظاهر شود مرگش ۱۰۰ درصد است

رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت با بیان اینکه ۳۶۰ هزار حیوان گزیدگی در کل کشور گزارش شده است از ثبت ۱۴ مرگ به دلیل هاری در سال گذشته خبرداد. به گزارش اول فارس ، «محمدرضا شیرزادی» رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت درباره حیوان