گزینش
جزئیات مرحله مصاحبه برای داوطلبان کنکور در دانشگاه فرهنگیان

جزئیات مرحله مصاحبه برای داوطلبان کنکور در دانشگاه فرهنگیان

برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه اختصاصی و سایر مراحل گزینش معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته‌های‌ تحصیلـی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ اعلام شد. به گزارش اول فارس به نقل از مهر، برنامه زمانی مصاحبه اختصاصی رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی دارای شرایط خاص پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سال ۹۷ و