گل خورشیدی
شرایط نگهداری و تکثیر گل خورشیدی گیاه همیشه سبز و گلدار آپارتمانی

شرایط نگهداری و تکثیر گل خورشیدی گیاه همیشه سبز و گلدار آپارتمانی

شرایط نگهداری گل خورشیدی شامل نور ملایم و غیر مستقیم خورشید، آبیاری منظم، بستر کاشتی حاوی مخلوطی از خاک باغچه، ماسه و خاک برگ یا خاک جنگلی و رطوبت نسبی محیط می‌شود. بهترین روش تکثیر گل خورشیدی کاشت پاجوش‌های گیاه است. گل خورشیدی از گیاهان همیشه سبز و گلدار آپارتمانی است که از اسفند تا