گل فرش آریایی
یک ساکولنت زیبا برای پاسیو خانه ایرانی ها : گل فرش آریایی

یک ساکولنت زیبا برای پاسیو خانه ایرانی ها : گل فرش آریایی

گل فرش ایرانی یک ساکولنت خیره کننده بومی آفریقا است که به زیبایی و منحصر به فرد بودنش معروف است! به گزارش اول فارس ، گل فرش آریایی گونه ای بسیار کمیاب است که به خاطر طرح و نقش گل ها این نام را روی آن نهاده اند.این گیاه بسیار کمیاب است و در ایران