گوایهنامه
افغانی ها در ایران چگونه می توانند گواهینامه رانندگی و خدمات بیمه ای بگیرند؟

افغانی ها در ایران چگونه می توانند گواهینامه رانندگی و خدمات بیمه ای بگیرند؟

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: اتباع خارجی دارای حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه ، می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط قانونی و ارائه مجوز اقامت معتبر، نسبت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه اختیاری اقدام کنند. به گزارش اول فارس؛ بر اساس قانون تامین‌اجتماعی، اتباع خارجی پس از دریافت پروانه اشتغال با مراجعه