گوزن زرد ایرانی
زایش نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در جنگل خلیل بیگ ارسنجان

زایش نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در جنگل خلیل بیگ ارسنجان

نخستین گوساله زرد ایرانی در سال ۱۴۰۲ در سایت پرورش و نگهداری گوزن زرد شهرستان ارسنجان متولد شد ، تولد گوزن زرد ایرانی در این پهنه نگهداری این گونه حیات وحش نوید بخش شرایط مناسب برای زیست گوزن زرد در شهرستان ارسنجان است. به گزارش اول فارس به نقل از  روابط عمومی و امور رسانه
حکم عجیب یک قاضی برای شکارچیان زنده گیر پارک ملی بختگان

حکم عجیب یک قاضی برای شکارچیان زنده گیر پارک ملی بختگان

متخلفانی که شبانه اقدام به زنده گیری حیوانات وحشی با استفاده از سگ‌های شکاری آموزش دیده کرده بودند با رای متفاوت قاضی دوستدار محیط زیست به خرید علوفه برای گوزن‌های زرد محکوم شدند. به گزارش اول فارس، رییس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان گفت: یگان حفاظت محیط زیست ارسنجان در حین گشت و کنترل مناطق،