گوشت مصنوعی
گوشت لاکچری ، گوشت گوساله تحصیلکرده و [ گوشت مصنوعی ] کیلویی چند؟

گوشت لاکچری ، گوشت گوساله تحصیلکرده و [ گوشت مصنوعی ] کیلویی چند؟

هم اکنون تعدادی شرکت برای طرح‌های سلامت دیجیتال شناسایی شده اند و  با توجه به توسعه روز افزون جمعیت بر روی پروژه گوشت مصنوعی نیز بررسی‌هایی در حال انجام است. ملاحظه فرمودید… به قول فردوسی علیه الرحمه :« ابا همگنان تان بتر زان کند . . . به شهر اندرون گوشت ارزان کند وحید حاج سعیدی