گوشت گرم
هشدار دامپزشکی فارس برای خرید گوشت

هشدار دامپزشکی فارس برای خرید گوشت

یعقوب مهندس مدیرکل دامپزشکی فارس  در رابطه با تهیه گوشت به مردم هشدار داد و گفت: گوشت‌هایی که با مجوز دامپزشکی وارد کشور و استان شده چه منجمد و چه گرم سالم است و مردم نگرانی در این باره نداشته باشند. وی افزود: این گوشت‌ها با نظارت بهداشتی و شرعی در مبدا وارد می‌شود، علاوه بر این