گوگل ترنسلیت
۱۰ ویژگی مفید گوگل ترنسلیت که باید استفاده کنید

۱۰ ویژگی مفید گوگل ترنسلیت که باید استفاده کنید

برای همه ما زمان‌هایی پیش آمده که نیازمند فرد یا ابزاری بوده‌ایم که در ترجمه متنی زبان‌های خارجی به ما کمک کند. در این مواقع، سوالاتی مانند این‌ها فکر افراد را درگیر می‌کنند: «آیا استفاده از مترجم حرفه‌ای گران تمام نمی‌شود؟»، یا «آیا ابزاری وجود دارد که برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از آن استفاده کنم؟»