گیاه خواری
گیاه‌خوار یا گوشت‌خوار، کدام رژیم برای بدن سالم‌تر است؟

گیاه‌خوار یا گوشت‌خوار، کدام رژیم برای بدن سالم‌تر است؟

بیش از دو میلیارد انسان در کل دنیا با مشکل تغذیه نادرست دست به گریبان هستند. گوشت‌خواران با این تصور که گوشت برای تغذیه بشر حیاتی است بر موضع خود تاکید دارند و از طرفی برای گیاهخواران حذف گوشت از رژیم غذایی مهم است. در واقع همیشه سر این موضوع بحث و نقد‌هایی بوده است