یاران قالیباف
لیست انتخاباتی یاران قالیباف منتشر شد

لیست انتخاباتی یاران قالیباف منتشر شد

قالیباف فهرست انتخاباتی خود را با عنوان “یاران قالیباف” منتشر کرد.  به گزارش اول فارس، لیست انتخاباتی یاران قالیباف برای انتخابات مجلس یازدهم با شعار «برای نجات اقتصاد ایران» منتشر شد.