یحیی طاهری
تنها یک گام دیگر تا نیستی

تنها یک گام دیگر تا نیستی

تلویزیون را روشن کردم و طبق معمول شبکه خبر، اخباری از شرق دنیا و چشم بادامی های همیشه فعال و پرجنب و جوش اما این بار از ترس و دلهره و وحشتی که درونشان افتاده بود خبر می داد. خبر از شهر ده میلیون نفری ووهان و گرفتاری مردمانش به ویروس جدیدی تحت عنوان کوئید
در بحران کرونا روستاها را دریابید

در بحران کرونا روستاها را دریابید

در حالی که اپیدمی کرونا در چین نسبت به نقطه اوج آن، روندی نزولی به خود گرفته است، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در دیگر نقاط جهان خصوصاً در اروپا، آمریکا و ایران، در حال افزایش است. در ایتالیا که مهم‌ترین کانون اپیدمی در اروپا محسوب می‌شود، با وجود اتخاذ موازین بسیار شدید و محدودکننده،