زمان مصرف دارو - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • نکاتی درمورد بهترین زمان مصرف دارو

    نکاتی درمورد بهترین زمان مصرف دارو

    کارشناس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بسیاری از افرادی که فرم های مختلف دارویی را با تجویز پزشک یا بدون نسخه مصرف می کنند، درباره بهترین زمان مصرف داروها به ویژه در رابطه با فاصله با غذا یا مصرف همزمان با سایر داروها آگاهی ندارند. به گزارش اول فارس […]