C.N.G
افزایش نرخ C.N.G از اول خرداد ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی فارس گفت:

افزایش نرخ C.N.G از اول خرداد ۱۳۹۸

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی فارس اعلام کرد که براساس تصمیمات هیات دولت از ابتدای خرداد ماه نرخ فروش گاز طبیعی فشرده 568 ریال افزایش می‌یابد.