Manchineels
نزدیک شدن به این درخت باعث مرگ شما می شود + عکس

نزدیک شدن به این درخت باعث مرگ شما می شود + عکس

درخت منشینیل (Hippomane mancinella) ممکن است گیاهی در معرض خطر نابودی باشد، اما هرکسی که به آن دست بزند به سرنوشت بدی دچار می شود. به این دلیل که این گیاه نادر استوایی که میوه های فریبنده ای شیرین هم دارد، یکی از سمی ترین درختان روی زمین است. تنظیم: هوشنگ جهانبخش|به گزارش اول فارس