Threads
هرچه باید در مورد تردز Threads اپلیکیشن تازه و قاتل توئیتر بدانید

هرچه باید در مورد تردز Threads اپلیکیشن تازه و قاتل توئیتر بدانید

برخلاف اینستاگرام واحد پول اجتماعی توئیتر کلمات هستند نه تصاویر. متا از افراد مشهور بزرگ دعوت می کند تا به نسخه اولیه تردز بپیوندند. متا تایید کرده که پیش تر نام های بزرگی هم چون ملاله یوسف زی، شکیرا و گورون رمزی از تردز استفاده کرده اند. تردز شاید شاید بهترین شانس را در میان