چاپ کد خبر: 140899
2 اردیبهشت 1403

ابلاغ شیوه نامه برقراری فوق العاده ویژه مشاغل حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد

شیوه‌نامه برقراری فوق العاده ویژه مشاغل حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد ابلاغ شد.

ابلاغ شیوه نامه برقراری فوق العاده ویژه مشاغل حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد

به گزارش اول فارس، شیوه‌نامه برقراری فوق العاده ویژه مشاغل حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد (بخشنامه شماره ۵۴۰۴ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ سازمان اداری و استخدامی کشور) منتشر شد.

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۰۲/۰۹/۱۲ به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری عناوین مشاغل حقوقی دستگاه‌های اجرایی را به شرح ذیل تصویب نمود:

برقراری فوق العاده ویژه مشاغل حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد
۱- کارشناس حقوقی امور عمومی

۲- کارشناس حقوقی امور قراردادها

۳- کارشناس حقوقی امور دعاوی

۴- کارشناس حقوقی امور بین‌الملل

۵- کارشناس حقوقی امور املاک و اراضی

۶- مدیر حقوقی

– درصد بهره‌مندی شاغلین مشاغل حقوقی از فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷/م/ت۶۱۰۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ براساس رتبه احراز شده برای هر یک از مشاغل مذکور تا ۵۰ درصد تعیین شد.

– پرداخت فوق العاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای شاغلین مشاغل حقوقی موضوع بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ بر اساس مصوبه یادشده از ابتدای سال ۱۳۰۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۰۳ با رعایت حداکثر ۲۵ درصد مشاغل مورد عمل مشمول فوق العاده مزبور و تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی امکان پذیر می‌باشد.

تداوم پرداخت فوق الماده مزبور از مهرماه سال ۱۴۰۳ منوط به برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای مشاغل مصوب ابلاغی این بخشنامه است.

 برقراری فوق العاده ویژه مشاغل حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد

برچسب ها:
نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار