تصاویر دیده نشده از عملیات تثبیت ، روکش آسفالت و لکه گیری محور ترانزیتی فیروز آباد – جم

در این گزارش تصاویری از عملیات اجرایی تثبیت ، روکش آسفالت و لکه گیری محور ترانزیتی فیروز آباد – جم را می بینید
به گزارش اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد.

محور جم فیروز آباد در استان فارس 14اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" />

محور جم فیروز آباد در استان فارس 3اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="479" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 4اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="479" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 5اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="479" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 6اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 7اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 8اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="567" height="850" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 9اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 10اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="479" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 11اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 12اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 13اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" />  محور جم فیروز آباد در استان فارس 15اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="567" height="850" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 16اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 17اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="479" /> محور جم فیروز آباد در استان فارس 18اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="567" />

محور جم فیروز آباد در استان فارس 1اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="479" />

محور جم فیروز آباد در استان فارس 2اول فارس ، این عملیات اجرایی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود ، هم اکنون در مراحل پایانی است و ترافیک از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در این محور ترانزیتی و استراتژیک برقرار می گردد." width="850" height="479" />

عکس زیر خاکی از یک خیابان قدیمی شیراز ۱۲۰ سال پیش

خبری خوش برای شهروندان بوشهر، فارس و رانندگان :محور فیروزآباد-جم بازگشایی شد

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

حیدر یکشنبه , ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۸

خسته نباشید احسنت بر شما
لطفاً یه فکری هم به حال جاده فراشبند به اهرم بکنید.

ناشناس شنبه , ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۴

… با جاده درست کردنتون،فقط بلدین …. کنید،عمران و آبادی که بلد نیستین،دو،سه ماه دیگه جاده میشه انگار زمین شخم زده

سپیده شنبه , ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳

تشکر…جاده خیلی بهتر از قبل شده…

ناشناس چهارشنبه , ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۸

پیغام جدیدبه دهاهزارخودروهای شوتی عشق کنیدوقاچاق بتازیدباسرعت صدوهفتاد نه پلیسه نه دوربین

ناشناس چهارشنبه , ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۴

دیگه جاده ای نمانده فقط خاک ازشون بلند نمیشه همه نابودن

باهر چهارشنبه , ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۴

احسنت.تبارک الله.
اجرهم و اجرکم عندالله فی الدنیا والاخره

آخرین اخبار