• 11 / آذر 1397 / 21:24
  • شناسه خبر : 2203

جزئیات مرحله مصاحبه برای داوطلبان کنکور در دانشگاه فرهنگیان

برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه اختصاصی و سایر مراحل گزینش معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته‌های‌ تحصیلـی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ اعلام شد.

به گزارش اول فارس به نقل از مهر، برنامه زمانی مصاحبه اختصاصی رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی دارای شرایط خاص پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سال ۹۷ و همچنین اعلام زمان مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت عمومی از معرفی‌شدگان رشته‌ نیمه‌متمرکز آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۹۷ اعلام شد.

براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌های‌ تحصیلی دارای شرایط خاص، افراد واجد شرایط در هر یک‌ از کدرشته‌های‌ شرایط خاص تا چند برابر ظرفیت‌ در هر کد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب ‌کرده اند، مشخص و در روز چهارشنبه ۷ آذر ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

پذیرفته‌شدگان رشته‌های متمرکز کنکور ۹۷ چنانچه در ردیف ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌های‌ فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت قرار بگیرند، در صورتی که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملی، مراجعه ‌کرده و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ قبول شوند، قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو شده و باید در رشته قبولی جدید ثبت‌نام کنند.

امکان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی متمرکز قبلی میسر نیست.

داوطلبانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کرده ولی در این مرحله نسبت به معرفی آنان اقدام نشده، این دسته از داوطلبان یا ضوابط مربوط به پذیرش در این رشته ها را دارا نیستند و یا در مقایسه با سایر معرفی شدگان فاقد حداقل نمره علمی لازم برای معرفی در این مرحله هستند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی متمرکز و نیمه متمرکز پردیس های دانشگاه فرهنگیان پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش علمی نهایی در دهه دوم دی ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در دو بخش مجزا انجام خواهد شد.

آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت و همچنین معرفی‌شدگان رشته نیمه‌متمرکز که در آزمون عملی رشته ذیربط شرکت کرده اند باید پس از تهیه نسخه پرینت فرم اطلاعات فردی (فرم شماره ۱) آن را تکمیل کنند.

این افراد باید همراه با تکمیل دقیق فرم مربوط و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ اعلام اسامی در سایت، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (جدول شماره ۲ – نشانی و شماره تلفن هسته‌ها) پیوست اطلاعیه ارسال و یا به صورت حضوری ارائه کنند.

تکمیل نکردن فرم اطلاعات و یا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

معرفی‌شدگان دقت کنند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصی براساس استان بومی، طبق بخش «نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش» حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان، جهت طی مراحل بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول پیوست) با در دست فرم شماره (۱) و سایر مدارک مربوط مراجعه کنند.

حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی تلقی می‌شود و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

مصاحبه جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی است.

انجام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش امکان پذیر است. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت و رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، منحصراً برای پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صرفاً براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحات ۲ و ۳ «بخش پیوست‌ها» دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ۹۷ و اطلاعیه ۲۰ آبان ۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

جداول مربوط به نشانی مراکز مجری مصاحبه اختصاصی از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمرکز و مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبان باید برای شرکت در مصاحبه تخصصی در زمان مقرر در مراکز مجری حضور یابند.

چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه ایجاد شود متعاقبا از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان بومی داوطلب اعلام خواهد شد.

از معرفی‌شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج باشند.

کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط برای مجاز شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم)، بومی بودن در کد رشته محل انتخابی، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدین ۱ مهر ۷۵ به بعد» از جمله این شرایط است.

حداقل معدل و حداکثر سن تحت هر شرایطی تغییر نخواهد کرد.

ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چندبرابر باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی و تایید صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌شود، بلکه کلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصی و بررسی و تایید صلاحیت‌های عمومی بوده و همچنین در گزینش نهایی که براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود، دارای بالاترین نمره علمی نهایی در مقایسه با سایر داوطلبان نیز باشند.

داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه‌های مزبور اقدام کنند و یا در مراحل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی شرکت کنند.

تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین، بیماری و غیره … ممنوع است.

محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی، توسط پردیس‌ها در واحدهای تابعه (سطح استان) بر اساس جداول مربوطه تعیین خواهد شد.

در کلاس‌هایی که به حد نصاب لازم (حداقل ۲۰ نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته‌شدگان در سطح پردیس‌های کشور اقدام خواهد کرد. پذیرفته شدگان هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.

انتقال و جابجایی در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره صرفاً گرایش فعالیتهای پرورشی، اجرا خواهد شد و فارغ التحصیلان به عنوان مربی امور تربیتی بکارگیری خواهند شد.

پذیرفته شدگان متمرکز کنکور ۹۷ در هر یک از کدرشته های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی که متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام و شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

در صورت معرفی به آموزش و پرورش از مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی حذف خواهند شد.

جهت شرکت در مصاحبه، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی، درصورت وجود، دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل در آن قید شده است) و یک قطعه عکس ۴ ×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت‌نام در آزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است) الزامی است.

زمان مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان از روز شنبه ۱۷ آذر تا روز سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ (صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و بعد از ظهر ۱۴ تا ۱۸) است.

زمان دقیق انجام مصاحبه معرفی‌شدگان توسط پردیس مجری مصاحبه تعیین خواهد شد و معرفی‌شدگان لازم است قبل از تاریخ ۱۷ آذر ۹۷ از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه و یا با مراجعه حضوری از روز و زمان دقیق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

براساس جدول تعرفه‌های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۱۹ آذر ۹۶ به شماره ابلاغی ۱۱۸۰۱۵/ت ۵۴۷۵۴ هـ مورخ ۲۵ آذر ۹۶ هر یک از داوطلبان معرفی شده برای هزینه انجام فرایند مصاحبه، مبلغ ۲۷۰ هزار ریال به حسابی که در زمان مصاحبه تخصصی اعلام می‌شود واریز کرده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تخصصی تحویل دهند.

از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته کرده‌اند مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خودداری کنند. مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام ، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

داوطلبی که در شهریورماه ۹۷ برای رشته‌های متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی معرفی شده لیکن به دلیل نداشتن شرط «معدل، سن و معاینات پزشکی» از سوی آموزش و پرورش مورد تأیید قرار نگرفته‌اند، چنانچه در ردیف معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز و یا تکمیل ظرفیت، قرار گیرند از مراجعه برای انجام فرایند مصاحبه به دلیل غیر واجدشرایط بودن، خودداری کنند.

چنانچه داوطلبی در این مرحله به آموزش و پرورش معرفی شده باشد که ویژگی جسمانی داوطلب، نسبت به مراحل قبل آزمون تغییر کرده است موضوع مجددا توسط مرکز مجری مصاحبه صرفاَ برای رشته های نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت (حسب معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش) مورد بررسی خواهد گرفت.

داوطلبی که در شهریورماه ۹۷ برای رشته‌های متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی معرفی شده و صلاحیت عمومی و تخصصی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گرفته است باید نسبت به تکمیل فرم پذیرش در مرکز مجری مصاحبه و هسته گزینش استان اقدام کند.

عدم مراجعه به هر یک از مراکز مزبور (هسته گزینش و پردیس مجری مصاحبه)، به منزله انصراف از رشته‌های نیمه‌متمرکز و یا تکمیل ظرفیت، تلقی خواهد شد.

مسئولیت رعایت مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۳۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به عهده داوطلبان ذکور است. چنانچه سازمان وظیفه عمومی به هر دلیلی با معافیت تحصیلی آنان موافقت نکند، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.

به منظور صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون، توصیه می شود قبل از طی مراحل مصاحبه اختصاصی، از وضعیت نظام وظیفه عمومی خود مبنی بر صدور معافیت تحصیلی اطمینان حاصل کنند.

به موجب ضوابط و مقررات مربوط به رشته های نیمه متمرکز و با توجه به نیاز مبرم آموزش و پرورش به این رشته ها، چنانچه داوطلبانی بصورت همزمان در رشته های متمرکز، نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت پذیرفته نهایی شوند. ملزم به ثبت نام و تحصیل در رشته نیمه متمرکز بوده و قبولی متمرکز و تکمیل ظرفیت آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.

به موجب کارنامه نهایی که از سوی سازمان سنجش برای رشته های متمرکز شهریور ماه ۹۷ صادر شده و در کارنامه نهایی داوطلبان برای برخی از کدرشته محل های انتخابی، کد (۵) به مفهوم عدم تایید صلاحیت های عمومی درج شده است، چنانچه اینگونه داوطلبان نسبت به گزینش خود درخواست رسیدگی مجدد کرده باشند و متعاقب آن در رشته های مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند، در صورت اعلام قبولی همزمان برای دو رشته، ملاک برای تحصیل رشته های متمرکز خواهد بود. بنابراین رشته تکمیل ظرفیت آنان حذف خواهد شد.

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۷ در صورتی که در آزمون عملی اول و دوم آذر ۹۷ شرکت کردده‌اند، باید طبق توضیحات مندرج در این اطلاعیه و براساس برنامه زمانی مربوط برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به محل‌های تعیین شده مراجعه کنند.

آن دسته از معرفی‌شدگانی که در آزمون عملی شرکت نکرده اند حتی در صورت تایید مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش از سوی آموزش و پرورش نیز از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

مطالب مرتبط

رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان استان فارس منصوب شد

خبر خوش نماینده شیراز و زرقان در باره رتبه بندی معلمان

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور ۱۴۰۰

نظرات