• 27 / مهر 1397 / 6:52
  • شناسه خبر : 1103

لیست مشخصات و آدرس نمایندگی های بیمه سلامت در استان فارس

لیست مشخصات و آدرس نمایندگی ها ی ارائه کننده  کلیه خدمات دفترچه ای صندوق های مختلف بیمه سلامت
ردیفشماره نمایندگینام و نام خانوادگیشهرستانآدرسکدپستیتلفنفکس
۱۱۴۱۲مصطفی فتحی نسروانیدارابخیابان شهید مدرس(برق)- ۷۴۸۱۷۴۳۳۹۶۵۳۵۲۲۲۲۳ 
۲۱۴۱۳سیده هانیه حسینیمهربلوار فرهنگ -روبروی بانک ملی -کوچه گلزار۷۴۴۵۱۱۶۷۷۱۵۲۸۲۳۶۲۱۵۲۸۲۳۶۲۱
۳۱۴۱۴شهرزاد رضائیممسنیخیابان شهید بهشتی- خیابان شهید دستغیب( گازرگاه)۷۳۵۱۷۳۵۸۹۵۴۲۵۲۹۲۵۰ 
۴۱۴۱۵ چمران علیزادهقیروکارزینقیر-بلوار طالقانی-بالاتر از بانک مسکن۷۴۷۶۱-۴۴۸۸۳۵۴۵۲۷۱۹۹ 
۵۱۴۱۶صدرالدین فروردینفیروزآبادخیابان امام خمینی شمالی-جنب بانک تعاون۷۴۷۱۷۸۳۸۹۶۳۸۷۲۴۸۵۷۳۸۷۲۴۸۵۷
۶۱۴۱۷اسمعیل کوه مال جهرمیجهرمبلوار معلم-روبروی خ اندیشه۷۴۱۷۷۱۴۵۱۳۵۴۲۲۰۸۸۱ 
۷۱۴۱۸محمدجواد ترحمی اردکانیسپیدانخیابان امام خمینی- خیابان بیمارستان رئیسی(شهید سهرابی) -کوچه اول طبقه اول واحد ۲۰۷۳۶۱۷۱۳۵۶۱۳۶۷۲۲۱۰۵ 
۸۱۴۱۹حسین دهقانفراشبندخیابان سپاه-روبروی داروخانه قدیم۷۴۷۷۱-۶۶۹۳۱۳۸۷۵۷۷۴۷۳۸۷۵۷۷۴۷
۹۱۴۲۰زینب رنجبراستهبانخیابان بولوار قائم- روبروی بیمارستان امام خمینی (ره)۷۴۵۱۸۳۵۶۷۹۵۳۲۳۰۹۶۶ 
۱۰۱۴۲۱فاطمه دژبخشبواناتسوریان-خیابان جمهوری اسلامی- کوچه ستادنماز جمعه- روبروی تالار فرهنگیان۷۳۹۷۱-۱۷۱۱۱۴۴۴۰۳۶۵۲ 
۱۱۱۴۲۲فاطمه زارعیارسنجانارسنجان-بلوار سپاه-خ.شهید انقلاب -کوی شهیدعلی زارع۷۳۷۶۱۴۴۳۵۸۴۳۵۲۴۲۱۱ 
۱۲۱۴۲۳منصور خازننی ریزنی ریز-خیابان شهید مطهری-روبروی پست بانک۷۴۹۱۸۱۵۸۸۳۵۳۸۳۸۲۷۷ 
۱۳۱۴۲۴نسیبه قاسمیخرمبیدصفا شهرناحیه۱-بلوار چمران-خیابان کمیته امداد-۷۳۹۶۱۵۷۴۱۴۴۴۴۵۰۱۹۷ 
۱۴۱۴۲۵طیبه روئین تنلامردخیابان بلوار شاهد-کوچه۷-پلاک۷۷۴۳۴۱۴۹۵۴۵۵۲۷۲۵۲۲۸۵۲۷۲۵۲۲۸
۱۵۱۴۲۶مرضیه اسلمی اقلیدیاقلیدخیابان انقلاب – کوچه مسجد جامع-طبقه اول۷۳۸۱۶۴۴۸۵۵۴۴۵۲۴۶۱۶ 
۱۶۱۴۲۷علی باقریهلارشهر جدید-خیابان سی متری اندیشه- بلوک ۴ – پلاک۱۱۰۷۴۳۱۸۸۳۱۸۷۵۲۲۴۱۵۹۵۵۲۲۵۴۱۰۶
۱۷۱۴۲۸سمیره رحیمیخنجخنج-میدان امام خمینی(ره)- بلوار بعثت- کوچه صفا-۷۴۴۳۱۶۷۴۴۹۵۲۶۲۸۲۳۰ 
۱۸۱۴۲۹نرگس صفاریآبادهخیابان امام – خیابان عاشور۷۳۹۱۷-۶۸۵۶۴۴۴۳۳۶۶۱۱ 
۱۹۱۴۳۰لیلا استوارخرامهخرامه-خیابان امام خمینی-بین پست بانک و بانک کشاورزی۷۳۴۴۱۵۶۳۳۹۳۲۷۲۷۰۰۱۳۲۷۲۷۰۰۱
۲۰۱۴۳۱ملک سعیدیکوار      کوار-بلوارامام خمینی-خیابان زاهدیان-نمایندگی بیمه سلامت۷۳۴۶۱۷۹۴۹۵۳۷۸۲۴۳۶۰ 
مشخصات دفاترپیشخوان طرف قرارداد  ارائه کننده  کلیه خدمات دفترچه ای صندوق های مختلف بیمه سلامت
ردیفشماره نمایندگینام مسئولکد دفترپیشخوانمحل دفترآدرس دفتر تلفنفکس
۱۱۴۰۱سیدمحمدرضا ملک سعیدی۷۲-۲۵-۱۳۹۱شیرازشیراز -خیابان شوریده- خیابان ذوالانوار شرقی- انتهای کوچه۱۶۳۲۳۴۶۷۶۸۳۲۳۵۳۸۷۵
۲۱۴۰۲حمید ذوالمجدی۷۲-۲۵-۱۴۰۸شیرازبلوار رحمت ابتدای خیابان سپاه  -جنب خیابان سپاه جنوبی۳۸۳۴۸۲۲۲۳۸۲۴۸۴۱۹
۳۱۴۰۳سیدحسین خرازیان۷۲-۲۵-۱۳۸۹شیرازبلوارمدرس-روبروی ترمینال مدرس۳۷۲۷۲۹۰۰۳۷۳۵۳۸۷۴
۴۱۴۰۴فرنوش عبدالهی۷۲-۲۵-۱۳۹۰شیرازکلبه – ابتدای میدان گلستان – روبروی مرکز مخابرات سعدیه – ساختمان احمد طبقه دوم۳۷۳۲۸۱۷۷۳۷۳۲۸۱۷۷
۵۱۴۰۵شرکت تعاونی آتیه سازان چمران۷۲-۲۵-۱۳۹۶شیرازبلوار میرزای شیرازی -تاچارا-روبروی بانک ملت۳۶۲۴۴۵۸۴ 
۶۱۴۰۶محسن یزدانی۷۲-۲۵-۱۳۸۴زرین دشت دارابزرین دشت-خ امام خمینی (ره) استادیوم قدیم – روبروی دفتر اسناد ۲۰۵۵۳۷۲۲۸۸۹۵۳۷۲۰۰۸۰
۷۱۴۰۷پری امیری۷۲-۲۵-۱۴۱۷آباده طشکآباده طشک-خ سلمان فارسی- نبش کوچه نیلوفر ۲-همکف۵۳۸۹۴۰۹۴۵۳۸۹۴۰۹۴
۸۱۴۰۸علیرضانظری۷۲-۲۵-۱۴۰۵پاسارگادپاسارگاد-سعادت شهر-خ امامزاده(طالقانی)بالاتراز عکاسی چشم انداز۴۳۵۶۷۹۱۰ 
۹۱۴۰۹مریم پورحسین ۷۲-۲۵-۱۳۹۲کازرونکازرون-خ باهنر- هم کف-روبروی بیمارستان ولی عصر – مجتمع امیر حسین ۴۲۲۱۸۰۳۱۷۲۱۲۲۱۸۰۳۰
۱۰۱۴۱۰ابراهیم فلاحی۷۲-۲۵-۱۳۸۵مرودشتمرودشت-خ سعدی- روبروی خ رسالت – ساختمان وکلا۴۳۲۲۴۴۶۶۷۲۸۲۲۳۳۸۰۰
۱۱۱۴۱۱زهرا کریم۷۲-۲۵-۱۴۰۹فسافسا-خ.سیدجمال الدین اسدآبادی۵۳۳۵۳۸۵۴۲۲۱۴۸۸۰
۱۲۱۴۳۲مهرافروز داشاد(مقصود زارع)۷۲-۲۵-۱۱۸۹مرودشتخ.انقلاب-روبروی تامین اجتماعی-جنب بانک رفاه۴۳۳۳۸۴۶۸۴۳۳۳۸۴۶۷
۱۳۱۴۳۳فاطمه باقری۷۲-۲۵-۱۲۶۵رستم(مصیری)مصیری-خ جمهوری بعداز۲۰متری وحدت-نرسیده به اداره مخابرات۴۲۶۴۴۷۷۹۴۲۶۴۴۷۷۹
۱۴۱۴۳۴جعفر صحراگرد۷۲-۲۵-۱۲۲۳گراشگراش-خ.امام خمینی-روبروی مسجدولی عصر-ک.معین زاده۵۲۴۵۲۳۸۸۵۲۴۴۹۹۸۸
۱۵۱۴۳۵خدیجه اکبری۷۲-۲۵-۱۰۹۳بالاده-کازرونبالاده -بلوار معلم-جنب بانک صادارات۴۲۴۷۵۱۷۱۴۲۴۷۵۱۷۲
۱۶۱۴۳۶هاجر سهیلی۷۲-۲۵-۱۱۱۲دارابداراب-سه راه کمربندی -واحد۲۵۳۵۴۴۶۰۰۵۳۵۴۴۶۰۰
۱۷۱۴۳۷هاجر شکوهی۷۲-۲۵-۱۲۲۰فسافسا -۲۰متری مسجد حمزه-پلاک۱۶۵۳۳۱۵۲۸۶۵۳۳۱۵۲۶۸
۱۸۱۴۳۸امین عباسی۷۲-۲۵-۱۰۶۱شیرازش.گلستان-بلوار علامه امینی-ابتدای  خیابان تعاون-روبروی بانک ملت۳۶۲۲۳۲۸۹۳۶۲۰۵۶۱۰
۱۹۱۴۳۹جهانگیر شریفی۷۲-۲۵-۱۲۹۳شیرازش.میانرود-خ.ارغوان-۳۸۴۰۳۶۹۱۳۸۴۰۸۵۶۵
۲۰۱۴۴۰اسکندر هادی پور۷۲-۲۵-۱۴۶۰خنجخنج-خیابان امام خمینی-جنب بانک ملی مرکزی۵۲۶۲۹۳۷۰۵۲۶۲۹۴۷۰
۲۱۱۴۴۱بی بی فاطمه هاشمی۷۲-۲۵-۱۲۱۲اوزلارستان-اوز-خیابان ملت -پاساژامینی۵۲۵۱۸۰۳۰۵۲۵۱۷۲۷۴
۲۲۱۴۴۲محمدرضا رحیمی۷۲-۲۵-۱۰۴۵شیرازشیراز- بلوار رحمت-نرسیده به میدان کوزه گری-نبش کوچه۱۸۳۷۵۳۴۵۶۵ 
۲۳۱۴۴۳زهرا صابرزاده سروستانی۷۲-۲۵-۷۵۰۲سروستانسه راه امام خمینی- خیابان جمهوری-روبروی مسجد امام حسن-نبش کوچه ۵۳۷۸۴۵۶۱۸۳۷۸۴۵۶۱۸
۲۴۱۴۴۴مسعود خادم الحسینی۷۲-۲۵-۱۰۸۰شیرازشیراز-بلوار بعثت -بعدازآتشنشانی -کوچه۲پلاک۱۱۱۳۶۲۸۲۴۰۸۳۶۲۹۴۴۹۲
مشخصات شعب و دفاتر فرعی وابسته به اداره کل بیمه خدمات درمانی در سطح استان فارس
ادارات تابعه
نام شهر
نام مدیر
آدرس
تلفن
محمدحسین کنعانی
خیابان عاشورا – جنب تاکسی تلفنی امید طبقه فوقانی نمایندگی بیمه سلامت
۰۷۱-۴۴۳۴۱۴۴۰
قاسم زارعی
بلوار پاسداران خیابان شهید انقلاب کوی شهید علی زارعی
۰۷۱-۴۳۵۲۴۲۱۰
محمد جواد ثریا
بلوار پایم روبروی بیمارستان امام خمینی
۰۷۱-۵۳۲۲۷۶۷۰
حمید رضا نورمحمدی
خیابان امام زاده عبدالرحمن کوچه مسجد جامع
۰۷۱-۴۴۵۲۴۸۰۶
احمد رحیمی
خیابان جمهوری اسلامی روبروی تالار فرهنگیان
۰۷۱-۴۴۴۰۳۰۴۱
مجید اوجی
چهار راه حافظ روبروی حوزه علمیه بالاتر از درمانگاه حافظ
۰۷۱-۵۴۴۴۷۰۹۰
محمدرضا کامرانی
خیابان کمیته امداد ۳۰ متری فاطمیه
۰۷۱-۴۴۴۵۱۰۵۴
مژگان توکلی
خیابان شهید مدرس بالاتر از اداره آموزش و پرورش
۰۷۱-۵۳۵۲۴۶۰۰
الیاس معینی
خیابان امام خمینی خیابان سه راه بیمارستان قدیم کوچه روبروی قصابی سروی
۰۷۱-۳۶۷۲۲۹۶۴
حسین مباشری
مصلی – فلکه جانبازان
۰۷۱-۵۳۳۳۹۵۹۳
قهرمان نوروزی
خیابان جهاد شرقی روبروی دادگستری
۰۷۱-۳۸۷۲۵۹۶۹
مسعود ارغوان
خیابان قدس شمالی جنب دفتر پیشخوان
۰۷۱-۴۲۲۳۸۴۰۵
حسین زارع
خیابان مسجد الرسول طبقه دوم ساختمان ۱۵ خرداد
۰۷۱-۴۳۳۳۹۰۳۳
یونس ثقفی
بلوار شاهد روبروی مسافری توحید
۰۷۱-۵۲۷۲۱۷۱۱
رضا احمدی
شهر جدید ۳۰ متری هلال احمر روبروی اداره بازرگانی
۰۷۱-۵۲۲۴۲۱۱۲
مسعود شریفی
بلوار هفت تیر خیابان ثبت احوال
۰۷۱-۴۲۵۲۴۹۰۹
زهرا ضیغمی
خیابان طالقانی نرسیده به اورژانس
۰۷۱-۵۳۸۲۳۲۳۸
مطالب مرتبط

بلایی که با کشت قراردادی سر ۸۵۰۰ کشاورز در استان فارس آوردند

یعنی ۱۵۰۰ پروژه نیمه تمام مدرسه‌سازی در فارس وجود داشت و…؟

جستجو برای آب خوردن در زیر زمین فارس: کف‌شکنی و حفاری ادامه دارد

نظرات