به گزارش اول فارس به نقل ااز خبرگزاری فارس، دکتر «فاطمه دستغیب» افزود: به عنوان یک قاعده کلی بهتر است دارو یک ساعت پیش یا دو ساعت پس از غذا با معده خالی مصرف شود؛ به این دلیل که بسیاری از داروها می توانند تحت تاثیر خوردن غذا و نوع غذایی که می خوریم قرار بگیرند.
وی با توضیح اینکه وجود غذا در معده ممکن است باعث تاخیر یا کاهش جذب دارو شود؛ اضافه کرد: همچنین بعضی از غذاها می توانند با اجزای فرآورده دارویی واکنش داده و مانع از عملکرد صحیح دارو شوند، این تداخلات دارو غذا می تواند با هر دو مورد داروهای نسخه ای و داروهای بدون نسخه مانند آنتی اسیدها، ویتامین ها و قرص های آهن اتفاق بیفتد.
این دکتر داروساز ادامه داد: تداخلات دارو_دارو نیز به همان اندازه مهم و گاهی اوقات خطرناک هستند؛ زیرا نه تنها ممکن است باعث کاهش جذب یا اثربخشی داروها شود، بلکه می تواند عوارض جانبی شدیدی در پی داشته باشد.
دکتر دستغیب با بیان قوانین ساده ای که می توانیم برای مصرف صحیح و ایمن داروها رعایت کنیم؛ گفت: پیش از مصرف، برچسب و بروشور دارویی را به طور کامل مطالعه کنیم و اگر متوجه نکته ای نشدیم یا نیاز به اطلاعات بیشتری داشتیم، از پزشک یا داروساز سوال کنیم؛ در هنگام تجویز یک داروی جدید از سوی پزشک، اطمینان حاصل کنیم که پزشک از تمام داروهای دیگری که مصرف می کنیم آگاهی دارد که می تواند شامل هر داروی نسخه ای، بدون نسخه، مکمل و هرگونه فرآورده گیاهی باشد، همچنین لازم است دستورالعمل ها، هشدارها و تداخلات نوشته شده در برچسب ها و بروشورها را کامل بخوانیم؛ داروهای بدون نسخه می توانند مشکلاتی ایجاد کند.
وی با اشاره به خطر تداخل ویتامین ها و مکمل ها و ضرورت پرهیز از مصرف همزمان با داروهای دیگر، توصیه کرد: قرص ها را نجویم، خرد نکنیم، همچنین کپسول ها را از هم جدا نکنیم؛ دارو را به مواد غذایی اضافه نکنیم، مگر اینکه پزشک داروساز به ما بگوید.
مصرف دارو با یک لیوان آب کافی، پرهیز از افزودن دارو به نوشیدنی های داغ و پرهیز از مصرف دارو با نوشیدنی های الکلی، دیگر توصیه های این دکتر داروساز بوده است