پوستر|پشیمانی سودی ندارد ، به قبل از حادثه باز نمی گردید

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

پوستر| عدم توجه به جلو و عدم رعایت فاصله طولی ایمن عامل بیش از ۳۰ درصد از تصادفات است

منبع: راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار