آب رفتگی لباس
با ۲ شیوه موثر لباس های آب رفته خود را ترمیم کنید

با ۲ شیوه موثر لباس های آب رفته خود را ترمیم کنید

تصور کنید چندین هفته به دنبال لباس مورد علاقه خود بگردید، و آنها را با قیمت بالایی خریداری کنید  ولی بعد از یکبار شستن  ببینید که سایزآن چند شماره کوچکتر شده! در چنین حالتی می گویند که لباس آب رفته اما بسیاری از ما می توانیم با اختصاص دادن زمان و تلاش بیشتر، آب رفتگی لباس