آموزش در مدارس
واگذاری تصمیم بازگشایی مدارس استان فارس به شورای مدارس

واگذاری تصمیم بازگشایی مدارس استان فارس به شورای مدارس

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مبارزه با کرونا گفت:  که علیرغم حاکمیت وضعیت آبی در این استان، تاکید بر تداوم آموزش‌های مجازی در سطح دانشگاه‌ها و مدارس  است. به گزارش اول فارس ، عبدالرضا قاسمپور شنبه ۲۷ دی در حاشیه جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کروناگفت: استان فارس از ابتدای شیوع بیماری کرونا، مدیریت