آموزش و پرورش فراشبند
رئیس جدید آموزش و پرورش فراشبند منصوب ومعارفه شد

رئیس جدید آموزش و پرورش فراشبند منصوب ومعارفه شد

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس گفت : اگر بنا هست به پیشرفت و توسعه همه جانبه برسیم و قله های رفیع صنعت ، علم ، اخلاق و معرفت را کسب کنیم باید زمینه پیشرفت و تعالی بیشتر آموزش و پرورش را فراهم کنیم . به گزارش اول فارس ،جهانبخش بانشی در آیین