ابتکار
سرِ بحران از کف خیابان به عریان‌ترین شکل بیرون زد ، دیگر قابل انکار نیست

سرِ بحران از کف خیابان به عریان‌ترین شکل بیرون زد ، دیگر قابل انکار نیست

محمد علی وکلیی نماینده و عضو هیئت رئیسه سابق مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله روز گذشته ابتکار نوشت:  سرِ بحران از کف خیابان به عریان‌ترین شکل بیرون زد و لذا دیگر قابل انکار نیست. به همین سبب همه از بحران سخن می‌گویند. کسی نیست که موقعیت را عادی و غیربحرانی
صفحه اول روزنامه ابتکار +تصویر

صفحه اول روزنامه ابتکار +تصویر

ابتکار، روزنامه‌ صبح ایران است که از بهمن‌ماه ۱۳۸۲ در ایران به انتشار می‌رسد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه محمدعلی وکیلی است و سردبیری آن را رضا دهکی به عهده دارد. تیتر امروزروزنامه ابتکار باعنوان ” بحرانی ترسناکتر از کرونا ” بوده است.