انار نی ریز
خوشحالی کارگران از شروع به کار دوباره واحد فرآوری انار در نی ریز

خوشحالی کارگران از شروع به کار دوباره واحد فرآوری انار در نی ریز

کارخانه  فرآوری انار «قطرونار» نی‌ریز که به دلیل مشکلات مالی فعالیت خود را متوقف کرده بود، مجددا فعالیت دوباره خود را از سر گرفته است. به گزارش اول فارس ، واحد تولیدی فرآوری انار «قطرونار» نی‌ریز واقع در استان فارس از روز (۲۵ آذر ماه) رسما فعالیت دوباره خود را از سر گرفت. برخی منابع