باجه عوارضی
اتوبان اصفهان شیراز که بزودی افتتاح می شود چند باجه عوارضی دارد؟ ۷ ماه بعد به شیراز وصل می شود!

اتوبان اصفهان شیراز که بزودی افتتاح می شود چند باجه عوارضی دارد؟ ۷ ماه بعد به شیراز وصل می شود!

بهره برداری از آزادراه اصفهان شیراز یک تحول حمل و نقلی در جنوب کشور به ویژه استان های هرمزگان و بوشهر نیز به حساب می آید که در آینده به منظور تکمیل کریدور آزادراهی تهران تا بنادر جنوبی کشور ادامه خواهد یافت. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در بازدید از اتوبان