باغ شهری اهل بیت
انتقاد سخنگوی شورای شهرصدرا از بلاتکلیفی مالکان باغشهرهای اهل بیت

انتقاد سخنگوی شورای شهرصدرا از بلاتکلیفی مالکان باغشهرهای اهل بیت

سخنگوی شورای شهرصدرا خواستار پاسخگویی شورای عالی حفاظت محیط زیست به مالکان باغشهرهای اهل بیت شهر جدید صدرا شد. به گزارش اول فارس ، سخنگوی شورای شهرصدرا با انتقاد از وضعیت بلاتکلیفی مجموعه باغشهرهای اهل بیت (ع) شهر جدید صدرا خواستار پاسخگویی شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور به مشکلات ایجاد شده چند ساله برای