بانوان فارس
بی‌میلی کارمندان زن استان فارس برای استفاده از امکانات ورزشی

بی‌میلی کارمندان زن استان فارس برای استفاده از امکانات ورزشی

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس گفت: زنان کارمند اداره‌های استان فارس تمایل چندانی برای استفاده از امکانات و فضاهای ورزشی اداره‌ها نشان نمی‌دهند.به گزارش اول فارس ، سیده معصومه دستغیب در گفت‌وگو با ایسنا منطقه فارس، با اشاره به اهمیت توجه به سلامت بانوان و تاثیر ورزش و فعالیت‌های بدنی بر تامین