بذر گل
۸ گل زیبا که میشه برای عید نوروز بذر آنها را کاشت

۸ گل زیبا که میشه برای عید نوروز بذر آنها را کاشت

     بهار، فصل رویش، سرزندگی و دوباره جوانه زدن‌هاست، فصلی که بیش از همه فصول تنوع گیاهی در آن خودنمایی می‌کند. اما برای اینکه در این فصل زیبا، باغچه یا گلدان‌های سرزنده‌ای داشته باشید باید از اوایل تا نهایت پانزدهم اسفندماه بذر گل مورد علاقه‌تان را بکارید. در این مطلب اول فارس  ۸ بذر گل‌